KOZO   Orit Kozolin Nachum - אורית קוזולין נחום    אדריכלות ועיצוב פנים
מצגת עבודות

פרוייקטים:
    מרכז העצמה נשית
    בית דירות לצעירים
    בית קפה
    סטודיו לתכשיטים וקומת מגורים
    רהיט יחודי
    תוספת שתי קומות לבנין קיים

צור קשר

אחד העם

תוספת שתי קומות לבניין קיים - חזית דרומית

אחד העם

תקריב שתי הקומות העליונות

Bi Chi

ביצ'י - מרכז העצמה נשית - חזית צפונית

Bi Chi

ביצ'י - מרכז העצמה נשית

בית המדוזה

בית דירות לצעירים

Living in a box

סטודיו לתכשיטים ומגורים - סקיצת מבנה וסביבה

Living in a box

סטודיו לתכשיטים ומגורים - חזית צפונית

Cafe de Futur

בית קפה - סקיצת מעקה גלריה

Cafe de Futur

בית קפה - מודל חזית

שב לונג

ריהוט - פריט ישיבה יחודי